Geodetske usluge

Geodetski snimak

Geodetski nacrt odnosno snimak obuhvaća sve već postojeće fizičke strukture na određenom dijelu zemljišne površine. Crtan je, naravno, u umanjenom mjerilu. Iz snimka se vide podaci o reljefu, vodama, raslinju, postojećim objektima, parcelama, geodetskim točkama, infrastrukturi i drugim fizičkim strukturama. Geodetski nacrt se radi većinom na temelju podataka iz
službene evidencije i podataka pribavljenih na terenu geodetskom izmjerom. Nacrt se obično izdaje u mjerilu 1:1000 za zgrade i u mjerilu 1:5000 za građevinske inženjerske objekte.

Uređenje međe

Između ostalog, geodeti obavljaju i postupke uređivanja međa. Prvo pribavljaju sve već postojeće podatke, potom rade izmjere na terenu bez prisutnosti vlasnika. Nakon pribavljenih početnih podataka slijedi očitavanje međe. Na očitavanje su pozvani vlasnici parcele i bliži susjedi. Vlasnik na očitavanju načelno pokazuje smjer, a geodet uspoređuje tu među s međom označenom u katastru. Ako su vlasnici suglasni sa smjerom međe koju je predvidio geodet, onda se tako i nacrta u elaboratu uređenja međe. Ako se vlasnici i susjedi ne slažu i geodet ne može pridobiti sporazum, onda u elaborat mora nacrtati sve predlagane međe. Ako o međi ne može prosuditi ni Geodetska uprava usmenim postupkom, pokreće se sudski spor za sudsko uređenje međa.

Označavanje međe

Označavanje međe obično ide u skladu s prirodno postavljenim međašima, a to također uređuje geodet. Podatke za uređenje međe crpi iz zemljišnoga katastra. S postavljanjem međaša moraju se, naravno, slagati svi vlasnici graničnih parcela. Nakon gotovog postupka, geodet mora poslati oznake u obliku tehničke poruke svim vlasnicima, pa i Geodetskoj upravi.

Komasacija

I komasacija je geodetska usluga. Geodeti zemljišta određenoga područja, često različitih vlasnika, poslože i ponovno razdijele među postojećim vlasnicima tako da svaki dobije koliko je moguće optimalno zemljište. Komasacijom se više oblikuju jednakovrijedne parcele koje omogućuju lakšu upotrebu, pri čemu se čuva veličina i vrijednost. Geodet mora izvesti elaborat komasacije, pogodbu o komasaciji i priložiti izjave svih vlasnika. Pri komasaciji nastanu nove samostalne parcele, pa se mijenjaju i međe parcela. Nove međe je potrebno ponovno označiti u zemljišnom katastru. Cijena komasacija je teže odrediva jer ovisi o tome koliko su velika očitana zemljišta, koliko međaša sadrže i koliko je samih zemljišta.

Parcelacija

Parcelacija je postupak kojim geodet združuje pojedinačne susjedne manje parcele ili razdijeli veću parcelu na više manjih. Prije nego se krene s postupkom, moraju biti uređene sve međe postojećih parcela. Nakon postupka, nove međe parcela upisuju se u zemljišni katastar.

Kolčenje objekta

Geodet mora izvesti ovaj postupak kada klijent želi evidentirati zgradu. Obično taj postupak pokreće vlasnik zemljišta ili investitor gradnje, ako to nije ista osoba.