Građevinski projekt

Građevinski projekti obuhvaćaju izradu projekta rekonstrukcije ili novog stanja prometnica, te ostale pripadajuće infrastrukture i pratećih objekata.


Pod građevinskim projektima razumijevaju se projekti konstrukcija građevina visokogradnje, projekti inženjerskih građevina, projekti građevnog dijela građevine niskogradnje i projekti vodovoda i kanalizacije. Stoga se s gledišta sadržaja ovih usluga određuju ove skupine građevnih projekata:

  1. Projekti konstrukcija visokogradnje
  2. Građevni projekti nženjerskih građevina
  3. Projekti vodovoda i kanalizacije visokogradnje
  4. Građevni projekti željezničkih pruga, kolosijeka i čvorova
  5. Građevni projekti cesta
  6. Građevni projekti mostova i propusta
  7. Građevni projekti tunela
  8. Građevni projekti pomorske i riječne gradnje
  9. Građevni projekti hidrotehničkih građevina
  10. Građevni projekti vanjskog vodovoda i kanalizacije