Projekt vode i odvodnje

Projekti vodovoda i odvodnje moraju riješiti ispravno funkcioniranje sustava za opskrbljivanje objekta vodom kao i sustava za odvodnju otpadnih voda iz objekta prema sustavu javne odvodnje, a također i odvodnju oborinskih voda.


  1. Projekt unutarnje vodoopskrbe i odvodnje obuhvaća:
  • vodoopskrbu i odvodnju – vanjski razvodi na parceli s pripadajućim objektima
  • sanitarnu mreže hladne vode
  • sanitarnu mreža tople vode
  • sanitarnu odvodnju
  • oborinsku odvodnju krovova

Ovi projekti su, na temelju arhitektonskih projekata, usaglašeni s propisima svoje struke i sa svim elementima nosive konstrukcije. Predviđeni materijali moraju se uklapati u projektirane elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Cjelokupan projekt mora biti usaglašen sa svim projektima drugih struka i mora imati ekonomsko obrazloženje. Ovim projektom obuhvaćena je mreža vodovoda i odvodnje do spoja s vanjskom mrežom, uključujući i sam spoj.

    2. Projekti vanjske vodoopskrbe i odvodnje obuhvaćaju:

  • projekte vodopskrbe i projekte hidrantske mreže
  • projekte odvodnje sanitarnih otpadnih voda
  • projekte odvodnje oborinskih voda

Projekti cjevovoda, kanala, građevina i drugih elemenata sustava vanjskog vodovoda i odvodnje moraju zadovoljiti sve hidrauličke, hidrološke, sanitarne, urbanističke i druge opće uvjete koji se postavljaju prilikom gradnje. Projektno rješenje mora omogućiti najviši stupanj funkcionalnosti uz optimalne dimenzije i troškove tijekom gradnje i uporabe. Projekt mora zadovoljavati sve propise i normative iz područja vodnog zakonodavstva kao i općenito iz područja gradnje građevina.